Wat is De Grote Grondvraag?

Hoe gezond is uw grond? Dat onderzoekt De Grote Grondvraag. Samen met u wil de OVAM in kaart brengen welke gronden gezond zijn en welke niet. Want het zijn de verontreinigde gronden die we willen opsporen en saneren. Samen kunnen we zo elke vierkante meter grond in Vlaanderen weer gezond maken.

Waarom de Grote Grondvraag?

De Grote Grondvraag is van groot maatschappelijk belang. Door ons rijke industriële verleden zijn er in Vlaanderen een pak verontreinigde gronden. Die hebben een niet te onderschatten invloed op uw dagelijkse leven.

Wilt u ook dat uw kinderen kunnen spelen op gezonde grond? Dat boeren hun gewassen kunnen telen op vruchtbare bodem? En dat open ruimte en gezond grondwater beschikbaar en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor de economie.

Redenen genoeg dus om goed zorg te dragen voor onze grond! En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote Grondvraag: samen alle risicogronden opsporen en terug gezond maken. Ga na wat u vandaag al kan doen voor onze leefomgeving. En voor de huidige en de toekomstige generaties.

Wat is een risicogrond?

Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd. 

Door het verhoogd risico op bodemverontreiniging is een bodemonderzoek nodig. Dat betekent echter niet dat er ook sprake is van bodemverontreiniging. Een oriënterend bodemonderzoek kan daar uitsluitsel over geven. Zo worden ernstig verontreinigde gronden tijdig opgespoord en aangepakt.

De OVAM verwittigt u tijdig als u een onderzoeksplicht hebt. Met De Grote Grondvraag komt u te weten of er informatie over de bodemkwaliteit beschikbaar is. Zo staat u later niet voor de verrassing dat u verplicht een onderzoek moet uitvoeren. Wachten met een bodemonderzoek kan een verontreinigingssituatie namelijk verergeren en leiden tot een hogere kost. 

Mogelijke resultaten én vereiste acties

De kaart geeft op een vereenvoudigde manier weer of er bodeminformatie beschikbaar is van uw grond. Dit portaal doet geen juridische uitspraken. De kaart wordt wekelijks geactualiseerd.

Met De Grote Grondvraag kan u nagaan hoe het is gesteld met uw grond. Naargelang de situatie, zijn volgende resultaten mogelijk:

Groen

Er zijn geen aanwijzingen dat uw grond een risicogrond is. U hoeft geen verdere actie te ondernemen.

Geel

Er is informatie gekend over de bodemkwaliteit van uw grond. Die informatie kan u opvragen op de website en bij klantenbeheer van de OVAM.

Oranje

Uw grond staat gekend als risicogrond. De OVAM neemt het onderzoek op zich omdat u in aanmerking komt voor een vrijstelling van onderzoeksplicht.

Rood

Uw grond staat gekend als risicogrond. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er effectief een probleem is met de bodemkwaliteit. Een oriënterend bodemonderzoek moet daarover uitsluitsel geven. Aan de hand van enkele korte vraagjes komt u te weten welke stappen u moet ondernemen.

Benieuwd hoe het met uw grond gesteld is?